Kalendarium

Kalendarium

Planering pågår för kommande aktiviteter och nytt program kommer att publiceras när det är färdigt

Bli medlem       Länk till medlemsansökan

Tematräff

Berättarträff

ANMÄLNINGSTID TILL AKTIVITETERNA

Tidpunkt för föranmälan för deltagande i föreningens aktiviteter är fr o m 2024.

Föranmälan till Tema- och Berättarträffar
senast kl 18:00 dagen innan de äger rum.

Deltagare i föreningens kurser är välkomna på medlemsaktiviteterna under kurstid