Lokalen

Lokalen

Besöksadress

Strängnäsbygdens Släktforskarförening

c/o Studiefrämjandet

Källgatan 3A, ingång från gården, porten 3B

645 31 Strängnäs


Tillgänglighet

Lokalen är öppen på angivna tider.

Besökare förväntas iaktta de råd som ges om att hålla avstånd, god handhygien och stanna hemma om man inte är frisk.

En lokalvärd är på plats vid varje tillfälle för att hjälpa till.
Vi utgår ifrån att alla tar ansvar för att trängsel inte uppstår i datorrummet och att var och en tar hänsyn så att alla kan få tillgång till datorerna när det är många besökare.
Vi förutsätter att alla som kommer är vaccinerade och friska.

OBS! Bibiliotek finns i lokalen

Klicka här för att se bibliotekslistan

Nytt i biblioteket 2022-10-25


Sveriges historia för släktforskare


Våra historiska arkiv


Ta en titt när du kommer till lokalen.


OBS!  Hjälpmedel installerade på datorerna

Klicka här för att se vilka

Senast installerat - dec 2021

Sveriges dödbok 8

Bibliotek

Hjälpmedel