Lokalen

Lokalen

Förändrade tider medlemsöppet fr o m januari 2023

Viss förändring av tider för medlemsöppet våren 2023 har gjorts beroende på att vi har färre funktionärer (lokalvärdar) och att vi haft förre besökare under hösten.

Lokalen är som tidigare öppen varje onsdag kväll 1800 – 2100 med några undantag

  • den tredje onsdagen i månaden vi har eftermiddagsöppet 1400 - 1800 i stället för kvällsöppet
  • den sista onsdagen i månaderna jan – april har vi ”långöppet” 1400 – 2000
  • sista medlemsöppet är sista onsdagen i april – inget medlemsöppet i maj.

Inget söndagsöppet under våren.

Se lista med alla datum på hemsidan www.snbs.se/lokalen

En lokalvärd är på plats vid varje tillfälle för att hjälpa till.
Vi utgår ifrån att alla tar ansvar för att trängsel inte uppstår i datorrummet och att var och en tar hänsyn så att alla kan få tillgång till datorerna när det är många besökare.
Vi förutsätter att alla som kommer är vaccinerade och friska.

OBS! Bibiliotek finns i lokalen

Klicka här för att se bibliotekslistan

Nytt i biblioteket 2023-03-07

Vi har av en medlem fått ett antal nummer av tidningen Släkthistoria som är en utmärkt tidskrift med många användbara artiklar och tips om släktforskning. En förteckning över vad som kan vara särskilt läsvärt finns.

Listan tillsammans med tidningarna finns på nedersta hyllan i bokhyllan till höger. De är ordnade i nummerordning och ska läggas tillbaka i rätt ordning efter lån.

Man kan söka artiklar på tidningens hemsida https://slakthistoria.se/ genom att skriva ett sökord vid förstoringsglaset längst upp på sidan och få upp i vilket nummer av tidningen de fanns.

 

Vi har av en medlem fått en bok ”Tvingad till tystnad”. Den berättar om del av de svenska arbetare, främst från övre Norrland , som emigrerade till Sovjetunionen på 1920–1930-talet. En del försvann, några kom tillbaka. Ett stycke, för många okänd svensk historia. Finns i hyllan under ”Övriga”.

Ta en titt när du kommer till lokalen.

OBS!  Hjälpmedel installerade på datorerna

Klicka här för att se vilka

Senast installerat - dec 2021

Sveriges dödbok 8

Besöksadress

Strängnäsbygdens Släktforskarförening

c/o Studiefrämjandet

Källgatan 3A, ingång från gården, porten 3B

645 31 Strängnäs

Lokalen är stängd för sommarlov och att vi öppnar igen vid månadsskiftet augusti-september


Trevlig sommar 


Bibliotek

Hjälpmedel